No products in the cart.

Artykuł 1 – Pole gry

Oznaczenie pola gry

Oznaczenie pola gry liniami przerywanymi lub rowkami jest niedopuszczalne. Niedozwolone jest wykonywanie na polu gry dodatkowych znaków. Zawodnik, który dokona takiego oznaczenia, winien zostać napomniany za niesportowe zachowanie podczas najbliższej przerwy w grze. Pole gry może być wyznaczone jedynie liniami określonymi w Art. 1. Na boiskach ze sztuczną nawierzchnią dopuszczalne są także inne linie, pod warunkiem, że są one w innym kolorze i dają się jednoznacznie odróżnić od linii wykorzystywanych do meczów piłki nożnej. 

Bramki

Jeżeli poprzeczka zostanie uszkodzona lub przemieści się, gra zostaje przerwana do czasu naprawienia poprzeczki lub jej zastąpienia (nową poprzeczką). Jeżeli naprawa nie jest możliwa, zawody należy zakończyć. Użycie liny do zastąpienia poprzeczki jest niedozwolone. Jeżeli poprzeczka może być naprawiona, zawody wznawiane są rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. 

Reklama

Reklamy na ziemi (na podłożu) powinny być umieszczone w odległości co najmniej 1 metra od linii wyznaczających pole gry. Pionowe reklamy powinny być umieszczone w odległości co najmniej:

  • 1 metra od linii bocznych pola gry,
  • tej samej odległości od linii bramkowej, jak głębokość siatki bramkowej,
  • oraz 1 metra od siatki bramkowej.

Żaden rodzaj reklamy, stałej lub świetlnej, nie może być umieszczany na polu gry, siatkach bramkowych i powierzchniach ograniczonych siatkami bramkowymi, w obrębie strefy technicznej lub w odległości do 1 metra od linii bocznej poza polem gry. Zakaz obowiązuje od momentu, gdy drużyny wchodzą na pole gry, aż do opuszczenia przez nie pola gry na przerwę i od czasu, gdy powracają na pole gry, aż do zakończenia zawodów. Również żadnego rodzaju materiały reklamowe nie mogą być umieszczane na bramkach, siatkach bramkowych, drzewcach chorągiewek i ich flagach. Żadne dodatkowe wyposażenie (kamery, mikrofony, itp.) nie może być mocowane do wyposażenia pola gry. 

Logo i emblematy

Reprodukcja, zarówno stała jak i świetlna, przedstawiająca logo lub emblematy FIFA, federacji kontynentalnych, związków krajowych, lig, klubów lub innych organizacji jest zabroniona: na polu gry i wyposażeniu tego pola, na siatkach bramkowych i powierzchniach przez nie ograniczonych, na bramkach, drzewcach chorągiewek i ich flagach podczas trwania gry. 

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 24 listopada 2015.