No products in the cart.

Artykuł 11 – Spalony

Pozycja spalona

Przebywanie na pozycji spalonej nie jest przewinieniem samym w sobie.

Zawodnik jest na pozycji spalonej, jeżeli:

  • znajduje się bliżej linii bramkowej przeciwników niż zarówno piłka, jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej.

Zawodnik nie jest na pozycji spalonej, jeżeli:

  • znajduje się na własnej połowie pola gry, lub
  • znajduje się na równi z przedostatnim zawodnikiem drużyny przeciwnej, lub
  • znajduje się na równi z dwoma ostatnimi zawodnikami drużyny przeciwnej.

Spalony

Zawodnik, który przebywa na pozycji spalonej, może być ukarany jedynie wtedy, gdy w momencie dotknięcia bądź zagrania piłki przez współpartnera, zdaniem sędziego jest aktywny w grze poprzez:

  • branie udziału w grze, lub
  • przeszkadzanie przeciwnikowi, lub
  • odnoszenie korzyści z przebywania na tej pozycji.

Nie ma spalonego

Zawodnik nie jest spalony, gdy otrzymuje piłkę bezpośrednio z:

  • rzutu od bramki,
  • wrzutu,
  • rzutu z rogu.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Za spalonego sędzia zarządza rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

1


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.