No products in the cart.

Artykuł 11 – Spalony

Definicje

W kontekście Artykułu 11 – „Spalony”, zastosowanie mają następujące definicje:

  • bliżej linii bramkowej przeciwnika” – oznacza, że jakakolwiek część głowy, tułowia lub nóg jest bliżej linii bramkowej przeciwników, niż zarówno piłka jak i przedostatni zawodnik drużyny przeciwnej. W definicji tej nie bierze się pod uwagę rąk zawodnika. 
  • „branie udziału w grze” – oznacza zagranie lub dotknięcie piłki podanej lub dotkniętej przez współpartnera
  • „przeszkadzanie przeciwnikowi” – oznacza utrudnianie przeciwnikowi zagrania lub możliwości zagrania piłki przez wyraźne zasłonięcie mu pola widzenia lub przez atakowanie przeciwnika w walce o piłkę.
  • „osiąganie korzyści z przebywania na tej pozycji” – oznacza zagranie piłki przez zawodnika przebywającego na pozycji spalonej:

i. po rykoszecie lub odbiciu się piłki od słupka, poprzeczki lub przeciwnika,
ii. po rykoszecie, odbiciu się lub zagraniu jej po rozmyślnej paradzie obronnej

Zawodnik nie osiąga korzyści, jeśli przebywając na pozycji spalonej otrzyma piłkę od przeciwnika, który w sposób rozmyślny zagrywa piłkę (poza rozmyślną paradą obronną).  

Naruszenie przepisu

Jeżeli ma miejsce spalony, przerwaną z tego tytułu przez sędziego grę wznowi drużyna przeciwna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, gdzie zawodnik spalony znajdował się w chwili ostatniego zagrania do niego piłki przez współpartnera.

Każdy zawodnik drużyny broniącej opuszczający pole gry z jakiegokolwiek powodu bez zgody sędziego, będzie uważany za znajdującego się na własnej linii bramkowej lub linii bocznej w celu oceny spalonego, aż do najbliższej przerwy w grze. Jeśli ten zawodnik rozmyślnie opuszcza pole gry, musi zostać napomniany podczas najbliższej przerwy w grze.

Jeżeli zawodnik drużyny atakującej w celu uniknięcia spalonego opuszcza pole gry, sygnalizując tym samym, że nie bierze aktywnego udziału w grze, nie narusza Przepisów Gry.

Jeżeli jednak sędzia uzna, że zawodnik ten opuścił boisko ze względów taktycznych i poprzez swój powrót na pole gry odniósł nieuzasadnioną korzyść, to powinien otrzymać napomnienie za niesportowe zachowanie. Powrót tego zawodnika na pole gry może mieć miejsce po uzyskaniu zgody sędziego.

Jeżeli zawodnik drużyny atakującej znajduje się pomiędzy słupkami oraz wewnątrz bramki przeciwników i pozostaje nieruchomy, a w tym momencie jego współpartner zdobył bramkę, to tak zdobyta bramka winna być uznana, jeżeli zawodnik przebywający w bramce nie przeszkadzał przeciwnikowi i nie rozpraszał jego uwagi. Jeżeli jednak zawodnik znajdujący się w bramce przeszkadza w interwencji, względnie w inny sposób rozprasza uwagę przeciwnika, to bramka nie może zostać uznana, winny zawodnik zostanie ukarany napomnieniem za niesportowe zachowanie, a gra wznowiona zostanie rzutem sędziowskim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 grudnia 2015.