No products in the cart.

Artykuł 12 – Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie

Gra niedozwolona i niewłaściwe postępowanie karane są następująco:

Rzut wolny bezpośredni

Rzut wolny bezpośredni jest przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących siedmiu przewinień w sposób uznany przez sędziego za nieostrożny, nierozważny lub przy użyciu nieproporcjonalnej siły:

 • kopie lub usiłuje kopnąć przeciwnika,
 • podstawia bądź próbuje podstawić nogę przeciwnikowi,
 • skacze na przeciwnika,
 • atakuje przeciwnika ciałem,
 • uderza lub usiłuje uderzyć przeciwnika,
 • popycha przeciwnika,
 • atakuje przeciwnika nogami.

Rzut wolny bezpośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli zawodnik popełnia jedno z następujących trzech przewinień:

 • zatrzymuje przeciwnika,
 • pluje na przeciwnika,
 • rozmyślnie dotyka piłkę rękoma (oprócz bramkarza we własnym polu karnym).

Rzut wolny bezpośredni wykonuje się z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Rzut karny

Rzut karny zarządza się, jeżeli jedno z powyższych dziesięciu przewinień zostało popełnione przez zawodnika w jego własnym polu karnym, bez względu na położenie piłki, zakładając, że w momencie dokonania przewinienia była ona w grze.

Rzut wolny pośredni

Rzut wolny pośredni przyznawany jest drużynie przeciwnej, jeżeli bramkarz, we własnym polu karnym, popełnia jedno z następujących czterech przewinień:

 • przez czas dłuższy niż 6 sekund kontroluje piłkę w swoich rękach, zanim pozbędzie się jej,
 • dotyka rękoma piłki po raz drugi po tym, jak pozbył się jej z rąk i nie dotknęła ona innego zawodnika,
 • dotyka rękoma piłki po rozmyślnym kopnięciu jej do niego przez współpartnera,
 • dotyka rękoma piłki po otrzymaniu jej bezpośrednio z wrzutu od współpartnera.

Rzut wolny pośredni jest również przyznany drużynie przeciwnej, jeżeli, zdaniem sędziego, zawodnik:

 • gra w sposób niebezpieczny,
 • przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi,
 • przeszkadza bramkarzowi w zwolnieniu piłki z rąk,
 • popełnia jakiekolwiek inne przewinienie nie wymienione wcześniej w Artykule 12, dla którego sędzia przerwał grę w celu udzielenia winnemu zawodnikowi napomnienia lub wykluczenia z gry.

Rzut wolny pośredni wykonuje się z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Sankcje dyscyplinarne

Żółta kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, że zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony otrzymał napomnienie.

Czerwona kartka pokazywana jest w celu zakomunikowania, że zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony został wykluczony z gry.

Żółta bądź czerwona kartka może być pokazana tylko zawodnikowi, zawodnikowi rezerwowemu lub zawodnikowi wymienionemu.

Sędzia ma prawo udzielania kar indywidualnych od momentu wejścia na pole gry, do chwili opuszczenia go po końcowym gwizdku.

Zawodnik, który popełnia przewinienie karane napomnieniem lub wykluczeniem z gry, zarówno na polu gry, jak i poza nim, w stosunku do przeciwnika, współpartnera, sędziego, sędziego asystenta lub innej osoby, jest karany stosownie do natury popełnianego przewinienia.

Przewinienia karane napomnieniem

Zawodnik musi być napomniany poprzez pokazanie mu żółtej kartki, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień:

 • jest winny niesportowego zachowania,
 • słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
 • uporczywie narusza Przepisy Gry,
 • opóźnia wznowienie gry, nie zachowuje wymaganej odległości od piłki podczas wykonywania rzutu z rogu, rzutu wolnego lub wrzutu,
 • wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego,
 • rozmyślnie opuszcza pole gry bez zgody sędziego.

Zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony musi być napomniany, jeżeli popełnia jakiekolwiek z trzech następujących przewinień:

 • jest winny niesportowego zachowania
 • słownie lub czynnie okazuje niezadowolenie,
 • opóźnia wznowienie gry.

Przewinienia karane wykluczeniem z gry

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony musi być wykluczony z gry, jeżeli popełnia jakiekolwiek z siedmiu następujących przewinień:

 • popełnia poważny, rażący faul,
 • zachowuje się gwałtownie, agresywnie,
 • pluje na przeciwnika lub inną osobę,
 • pozbawia drużynę przeciwną bramki lub realnej szansy zdobycia bramki, zagrywając rozmyślnie piłkę ręką (nie dotyczy bramkarza we własnym polu karnym),
 • pozbawia realnej szansy zdobycia bramki przeciwnika poruszającego się w kierunku bramki tego zawodnika, popełniając przewinienie karane rzutem wolnym lub rzutem karnym,
 • używa ordynarnego, obelżywego, obraźliwego języka i (lub) gestów,
 • otrzymuje drugie napomnienie w tych samych zawodach.

Zawodnik, zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony, który został wykluczony z gry, musi opuścić bezpośrednie otoczenie pola gry oraz strefę techniczną.

1


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.