No products in the cart.

Artykuł 13 – Rzuty wolne

Rodzaje rzutów wolnych

Rzutami wolnymi są zarówno rzuty bezpośrednie, jak i pośrednie.

Rzut wolny bezpośredni

Zdobycie bramki
 • Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki przeciwnika – bramka jest uznana.
 • Jeżeli z rzutu wolnego bezpośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki własnej drużyny – zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej.

Rzut wolny pośredni

Sygnalizacja

Sędzia wskazuje rzut wolny pośredni unosząc ramię nad głową. Utrzymuje on ramię w tej pozycji do czasu, gdy po wykonanym rzucie piłka dotknęła innego zawodnika lub wyszła z gry.

Zdobycie bramki

Bramka może być zdobyta jedynie, gdy będąca w grze piłka przed wpadnięciem do bramki, dotknęła innego zawodnika.

 • Jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki drużyny przeciwnej – zarządza się rzut od bramki.
 • Jeżeli z rzutu wolnego pośredniego kopnięta piłka bezpośrednio wpadła do bramki własnej drużyny – zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej.

Procedura wykonania

Przy wykonywaniu rzutu wolnego piłka musi leżeć nieruchomo w momencie wykonania rzutu, a po wykonaniu rzutu zawodnikowi, który go wykonał, nie wolno jej powtórnie dotknąć, chyba że dotknęła ona innego zawodnika.

Miejsce wykonania rzutu wolnego

Rzut wolny z pola karnego

Rzut wolny bezpośredni lub pośredni dla drużyny broniącej:

 • wszyscy przeciwnicy pozostają w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki,
 • wszyscy przeciwnicy pozostają poza polem karnym, z którego wykonywany jest rzut, do czasu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry,
 • piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta bezpośrednio poza pole karne,
 • rzut wolny zarządzony w polu bramkowym może być wykonany z dowolnego punktu tego pola.

Rzut wolny pośredni dla drużyny atakującej:

 • wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki do czasu wprowadzenia jej do gry, chyba że znajdują się na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami bramkowymi,
 • piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się,
 • rzut wolny pośredni zarządzony w polu bramkowym jest wykonany z linii pola bramkowego równoległej do linii bramkowej, w miejscu najbliższym popełnienia przewinienia.
Rzut wolny spoza pola karnego
 • wszyscy przeciwnicy znajdują się w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki do czasu prawidłowego wprowadzenia jej do gry,
 • piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się,
 • rzut wolny wykonuje się z miejsca popełnienia przewinienia lub z miejsca, gdzie była piłka w momencie popełnienia przewinienia (zgodnie z rodzajem przewinienia).

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Jeżeli podczas wykonywania rzutu wolnego, przeciwnik znajduje się bliżej od piłki niż wymagana odległość:

 • rzut wolny należy powtórzyć.

Jeżeli rzut wolny wykonywany jest przez drużynę broniącą z własnego pola karnego i piłka nie została kopnięta bezpośrednio poza pole karne:

 • rzut wolny należy powtórzyć.
Rzut wolny wykonywany przez zawodnika innego niż bramkarz

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wykonawca rzutu dotyka piłki powtórnie (ale nie rękoma), zanim dotknęła innego zawodnika:

 • zarządza się wykonanie rzutu wolnego pośredniego dla drużyny przeciwnej z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wykonawca rzutu rozmyślnie dotyka piłkę rękoma, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, który zostanie wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut karny, jeżeli wykonawca rzutu dokonał przewinienia we własnym polu karnym.
Rzut wolny wykonywany przez bramkarza

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotyka piłkę powtórnie (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który zostanie wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz rozmyślnie dotyka rękoma piłkę, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli bramkarz dokonał przewinienia poza własnym polem karnym; rzut wykonany zostanie z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli bramkarz dokonał przewinienia we własnym polu karnym; rzut zostanie wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.