No products in the cart.

Artykuł 13 – Rzuty wolne

Procedura wykonania

Piłka jest w grze kiedy zostanie kopnięta i poruszy się.

Rzut wolny uznaje się za wykonany, jeżeli piłka jest podrzucona stopą, względnie obiema stopami jednocześnie.

Zwody taktyczne w celu dezorientowania zawodnika drużyny przeciwnej w trakcie wykonywania rzutu wolnego są dozwolonym elementem gry w piłkę nożną. Jeżeli jednak w opinii sędziego zwody te mają charakter niesportowego zachowania, winny zawodnik musi zostać napomniany.

Jeżeli wykonawca rzutu wolnego wykona rzut w taki sposób, że celowo kopnie piłkę w przeciwnika, aby uzyskać prawo do ponownego jej zagrania, sędzia grę będzie kontynuował – o ile zagranie to nie było wykonane w sposób nieostrożny, nierozważny lub z użyciem nadmiernej siły.

Jeżeli w czasie wykonywania rzutu wolnego pośredniego, sędzia nie zasygnalizował uniesionym ramieniem rodzaju rzutu, a wykonawca bezpośrednim strzałem zdobył bramkę, bramki takiej uznać nie wolno. W takim przypadku sędzia nakaże powtórzenie rzutu wolnego, ponieważ podyktowany rzut wolny pośredni nie może być przekwalifikowany przez błąd sędziego. 

Odległość

Jeżeli wykonawca rzutu decyduje się na szybkie wykonanie rzutu wolnego w sytuacji, gdy zawodnik drużyny przeciwnej znajduje się w odległości mniejszej niż 9.15 m od piłki i przejmie zagraną piłkę, sędzia nie interweniuje, zezwalając na kontynuowanie gry.

Jeżeli wykonawca rzutu wolnego chce go wykonać w sposób szybki, a zawodnik drużyny przeciwnej stojący blisko piłki z premedytacją mu w tym przeszkadza, sędzia musi ukarać winnego napomnieniem za opóźnianie wznowienia gry.

Jeżeli po podyktowaniu rzutu wolnego dla drużyny broniącej z jej własnego pola karnego, drużyna ta wykona go szybko, pomimo obecności w polu karnym zawodników drużyny przeciwnej, sędzia nie interweniuje zezwalając na kontynuowanie gry.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 grudnia 2015.