No products in the cart.

Artykuł 14 – Rzut karny

Rzut karny zarządza się przeciwko drużynie, której zawodnik we własnym polu karnym i w czasie gdy piłka jest w grze, popełnia jedno z dziesięciu przewinień, za które zarządza się rzut wolny bezpośredni.

Z rzutu karnego bramka może być zdobyta bezpośrednio.

Dla wykonania rzutu karnego zarządzonego na końcu każdej części zawodów (w tym dogrywki) należy przedłużyć czas gry tej części o czas niezbędny dla wykonania rzutu.

Ustawienie piłki i zawodników

Piłka:

 • musi być umieszczona na punkcie karnym.

Zawodnik wykonujący rzut karny:

 • musi być odpowiednio zidentyfikowany.

Bramkarz broniący rzutu:

 • musi pozostawać na własnej linii bramkowej pomiędzy słupkami bramkowymi, zwrócony twarzą do wykonawcy rzutu, do czasu kopnięcia piłki.

Zawodnicy inni niż wykonawca rzutu muszą zajmować miejsca:

 • na polu gry,
 • na zewnątrz pola karnego,
 • za punktem karnym,
 • w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od punktu karnego.

Procedura wykonania

 • po zajęciu przez zawodników pozycji określonych przez niniejszy Artykuł sędzia daje sygnał na wykonanie rzutu karnego,
 • wykonawca rzutu karnego musi kopnąć piłkę do przodu,
 • wykonawca nie może zagrać piłki po raz drugi, zanim nie dotknęła ona innego zawodnika,
 • piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się do przodu.

Przy wykonywania rzutu karnego podczas przepisowego czasu gry lub gdy czas przedłuża się tylko na jego wykonanie, lub przy powtórzeniu rzutu karnego w tej sytuacji – bramka musi być uznana, jeżeli piłka przed przejściem pomiędzy słupkami bramkowymi i pod poprzeczką:

 • dotknęła jednego lub obu słupków bramkowych, poprzeczki lub bramkarza, a także zaistnieją łącznie jakiekolwiek z tych możliwości.

Sędzia decyduje, kiedy rzut karny został rozstrzygnięty

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Jeżeli sędzia daje sygnał na wykonanie rzutu karnego i zanim piłka jest w grze, ma miejsce jedna z następujących sytuacji:

Zawodnik wykonujący rzut karny narusza Przepisy Gry:

 • sędzia zezwala na wykonanie rzutu,
 • jeżeli piłka wpadnie do bramki, rzut powtarza się,
 • jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca popełnienia przewinienia.

Bramkarz narusza Przepisy Gry:

 • sędzia zezwala na wykonanie rzutu,
 • jeżeli piłka wpadnie do bramki, bramkę uznaje się,
 • jeżeli piłka nie wpadnie do bramki, rzut powtarza się.

Współpartner wykonawcy rzutu narusza Przepisy Gry:

 • sędzia zezwala na wykonanie rzutu,
 • jeżeli piłka wpada do bramki, rzut powtarza się,
 • jeżeli piłka nie wpada do bramki, sędzia przerywa grę i nakazuje wznowienie jej rzutem wolnym pośrednim przyznanym drużynie broniącej z miejsca popełnienia przewinienia.

Współpartner bramkarza broniącego rzut karny narusza Przepisy Gry:

 • sędzia zezwala na wykonanie rzutu,
 • jeżeli piłka wpada do bramki, bramkę uznaje się,
 • jeżeli piłka nie wpada do bramki, rzut powtarza się.

Zawodnicy obu drużyn naruszają Przepisy Gry:

 • rzut powtarza się.
Jeżeli po wykonaniu rzutu karnego:

Wykonawca rzutu dotyka piłkę po raz drugi (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej; rzut wykonuje się z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Wykonawca rzutu rozmyślnie dotyka piłkę ręką, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, rzut wykonuje się z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Piłka została dotknięta przez działanie z zewnątrz, kiedy poruszała się do przodu:

 • rzut powtarza się.

Piłka po odbiciu się w pole gry od bramkarza, poprzeczki lub słupków bramkowych została dotknięta przez działanie z zewnątrz:

 • sędzia przerywa grę,
 • gra jest wznowiona rzutem sędziowskim w miejscu dotknięcia piłki przez działanie z zewnątrz. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

3


Leave a Reply

This post was last modified by Bart Philly on 1 lutego 2016.

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.