No products in the cart.

Artykuł 15 – Wrzut

Wrzut jest sposobem wznowienia gry.

Wrzut przyznaje się drużynie przeciwnej do zawodnika, który po raz ostatni dotknął piłki, zanim piłka przekroczyła całym obwodem linię boczną zarówno po podłożu, jak i w powietrzu.

Bezpośrednio z wrzutu bramka nie może być zdobyta.

Procedura wykonania

W momencie wykonania wrzutu piłki wrzucający:

 • zwrócony jest twarzą do pola gry,
 • ma część każdej stopy na linii bocznej albo na podłożu poza linią boczną,
 • trzyma piłkę obiema rękoma,
 • wrzuca piłkę zza i nad głową,
 • wrzuca piłkę z miejsca, w którym opuściła ona pole gry.

Wszyscy zawodnicy drużyny przeciwnej muszą znajdować się w odległości nie mniejszej niż 2 m (2 jardy) od miejsca, z którego wykonywany jest wrzut.

Piłka jest w grze, gdy znajdzie się w polu gry.

Po wykonaniu wrzutu wrzucający nie może dotknąć piłki po raz drugi, zanim nie dotknęła ona innego zawodnika.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Wrzut wykonany przez zawodnika innego niż bramkarz

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wrzucający dotknie piłki powtórnie (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej; rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, wrzucający rozmyślnie dotyka piłkę ręką, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej; rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut karny, jeżeli wrzucający popełnił przewinienie we własnym polu karnym.
Wrzut wykonany przez bramkarza

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz dotyka piłkę powtórnie (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej; rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry, bramkarz rozmyślnie dotyka piłkę ręką, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione poza polem karnym bramkarza; rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione w polu karnym bramkarza; rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej nieprzepisowo rozprasza uwagę lub przeszkadza wrzucającemu:

 • winien być napomniany za niesportowe zachowanie.

Za każde inne naruszenie przepisów tego Artykułu:

 • wrzut winien być wykonany przez zawodnika przeciwnej drużyny.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.