No products in the cart.

Artykuł 15 – Wrzut

Procedury wykonania - naruszenie przepisu

Sędziowie powinni pamiętać, że zawodnicy drużyny przeciwnej mogą znajdować się nie bliżej niż 2 metry od miejsca wykonania wrzutu. W razie konieczności zawodnik, który nie przestrzega tego wymogu, winien być przez sędziego ostrzeżony przed wykonaniem wrzutu. Jeżeli w dalszym ciągu zawodnik ten nie będzie przestrzegał prawidłowej odległości, musi otrzymać napomnienie. Gra winna być wznowiona wrzutem.

Jeżeli wykonawca wrzutu wykona go w taki sposób, że celowo rzuci piłkę w przeciwnika, aby uzyskać prawo do ponownego jej zagrania, sędzia grę będzie kontynuował – o ile wrzut ten nie był wykonany w sposób nieostrożny, nierozważny lub z użyciem nadmiernej siły.

Jeżeli zawodnik wykonujący wrzut, skieruje piłkę bezpośrednio do bramki drużyny przeciwnej, sędzia bramki nie uzna, a gra zostanie wznowiona rzutem od bramki. Jeżeli natomiast wykonawca wrzutu skieruje piłkę bezpośrednio do własnej bramki, gra zostanie wznowiona rzutem z rogu.

Jeżeli po prawidłowym wykonaniu wrzutu piłka dotknie podłoża przed linią ograniczającą pole gry, wrzut wykona ponownie ta sama drużyna, z tego samego miejsca.

Natomiast jeżeli wrzut wykonany jest nieprawidłowo, zostanie wykonany ponownie z tego samego miejsca, przez drużynę przeciwną. 

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 grudnia 2015.