No products in the cart.

Artykuł 16 – Rzut od bramki

Procedura wykonania - naruszenie przepisu

Jeżeli zawodnik wykonujący rzut od bramki po prawidłowym wykonaniu tego rzutu, rozmyślnie zagrywa piłkę poza polem karnym, zanim zostanie ona dotknięta przez innego zawodnika, sędzia podyktuje rzut wolny pośredni z miejsca ponownego dotknięcia piłki (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli w powyższej sytuacji wykonawca rzutu od bramki dotknie piłkę ręką, to sędzia musi podyktować rzut wolny bezpośredni. Dodatkowo sędzia – o ile uzna to za konieczne - może ukarać tego zawodnika karą indywidualną.

Jeżeli zawodnik drużyny przeciwnej wbiegnie w pole karne, zanim opuści je piłka po wykonanym rzucie od bramki i tam zostanie nieprawidłowo zaatakowany przez zawodnika drużyny broniącej, rzut od bramki musi być powtórzony. Zawodnik drużyny broniącej może zostać ukarany napomnieniem lub wykluczeniem z gry, w zależności od ciężaru przewinienia.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 grudnia 2015.