No products in the cart.

Artykuł 17 – Rzut z rogu

Rzut z rogu jest sposobem wznowienia gry.

Rzut z rogu przyznaje się, gdy piłka całym obwodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny broniącej, przeszła linię bramkową zarówno po podłożu, jak i w powietrzu, i nie została zdobyta bramka w sposób opisany w Artykule 10.

Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu z rogu jedynie na drużynie przeciwnej.

Procedura wykonania

 • Piłka jest umieszczona w polu rożnym, najbliższym miejsca wyjścia piłki z gry.
 • Chorągiewki rożnej nie odchyla się.
 • Zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od łuku pola rożnego aż do momentu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry.
 • Piłka musi być kopnięta przez zawodnika drużyny atakującej.
 • Piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się.
 • Wykonawca nie może zagrać piłki po raz drugi, zanim nie dotknęła ona innego zawodnika.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Rzut z rogu wykonany przez innego zawodnika niż bramkarz

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca dotyka piłkę po raz drugi (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry wykonawca rozmyślnie dotyka ręką piłkę, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut karny, jeżeli przewinienie zostało dokonane w polu karnym wykonawcy rzutu.
Rzut z rogu wykonany przez bramkarza

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz dotyka piłkę po raz drugi (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz rozmyślnie dotyka ręką piłkę, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione poza polem karnym bramkarza – rzut ma być wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione w polu karnym bramkarza – rzut ma być wykonany z miejsca przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Za każde inne naruszenie Przepisów Gry:

 • rzut powtarza się.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.