No products in the cart.

Artykuł 2 – Piłka

WŁAŚCIWOŚCI I WYMIARY PIŁKI

Piłka musi być:

 • kulista,
 • sporządzona ze skóry lub innego dozwolonego materiału,
 • o obwodzie nie większym niż 70 cm i nie mniejszym niż 68 cm,
 • o wadze nie przekraczającej 450 g i nie mniejszej niż 410 g w momencie rozpoczęcia zawodów,
 • napompowana tak, że jej ciśnienie wynosi od 0,6 do 1,1 atmosfery (600-1100 g/cm2), mierzone w odniesieniu do poziomu morza.

WYMIANA WADLIWEJ (NIEZDATNEJ DO GRY) PIŁKI

Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas trwania zawodów:

 • zawody należy przerwać
 • gra winna być wznowiona, po dostarczeniu zdatnej do gry piłki, rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie poprzednia piłka stała się niezdatna do gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy poprzednia piłka znajdowała się w polu bramkowym, to rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas wykonywania rzutu karnego lub podczas wykonywania serii rzutów z punktu karnego, w czasie, gdy została zagrana do przodu i zanim dotknęła jakiegokolwiek zawodnika, słupka lub poprzeczki:

 • rzut karny należy powtórzyć.

Jeżeli piłka pęknie lub stanie się niezdatna do gry podczas przerwy w grze, a gra ma być wznowiona
rozpoczęciem gry, rzutem od bramki, rzutem z rogu, rzutem wolnym, rzutem karnym lub wrzutem:

 • gra winna być wznowiona w jeden z powyższych sposobów.

Piłka nie może być wymieniona podczas trwania zawodów bez zgody sędziego.

ROZSTRZYGNIĘCIA INTERNATIONAL F.A. BOARD

Rozstrzygnięcie 1

Oprócz wymagań Artykułu 2, zgoda na użycie piłki w zawodach rozgrywanych podczas oficjalnych rozgrywek pod auspicjami FIFA lub konfederacji jest warunkowana tym, czy piłka ma jedno z poniższych oznaczeń:

 • oficjalne logo FIFA APPROVED
 • oficjalne logo FIFA INSPECTED
 • logo INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD

certyfikaty

Takie logo na piłce oznacza, że była ona oficjalnie testowana i spełnia ściśle określone wymogi techniczne, różne dla każdego z tych logo, oraz minimalne wymogi wymienione w Artykule 2.
Lista dodatkowych wymogów ściśle określona dla każdego z przedstawionych oznaczeń, musi być zatwierdzona przez International F.A. Board. Instytucje przeprowadzające testy podlegają zatwierdzeniu przez FIFA.

W rozgrywkach mistrzowskich związki narodowe mogą również wymagać użycia piłek noszących jedno z tych trzech oznaczeń.

Rozstrzygnięcie 2
W zawodach mistrzowskich organizowanych pod auspicjami FIFA, federacji lub związków krajowych, nie jest dozwolone umieszczanie na piłce żadnego rodzaju reklamy, pomijając logo rozgrywek, logo organizatora rozgrywek i znak handlowy producenta. Regulaminy rozgrywek mogą ograniczać rozmiar i liczbę takich oznaczeń.

Rozstrzygnięcie 3
W przypadku zastosowania technologii goal-line (GLT), zezwala się na użycie piłek z zintegrowaną technologią. Piłki takie muszą posiadać jedno z następujących oznaczeń: FIFA APPROVED, FIFA INSPECTED lub INTERNATIONAL MATCHBALL STANDARD (patrz Rozstrzygnięcie 1).

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 października 2015.