No products in the cart.

Artykuł 4 – Ubiór zawodników

Względy bezpieczeństwa

Zawodnik nie może używać ubioru (wyposażenia) lub nosić czegokolwiek, co stanowiłoby zagrożenie dla niego samego lub innego zawodnika (włącznie z wszelkiego rodzaju biżuterią).

Podstawowy ubiór (wyposażenie)

Do podstawowego, obowiązkowego ubioru zawodnika należą następujące oddzielne części:

 • bluza lub koszulka z rękawami – jeśli zawodnik ma pod spodem bieliznę, kolor jej rękawa musi odpowiadać głównemu kolorowi rękawa koszulki piłkarskiej lub bluzy,
 • spodenki – jeżeli zawodnik nosi spodenki mięśniowe lub rajstopy, ich kolor musi odpowiadać głównemu kolorowi spodenek,
 • skarpety – jeżeli taśma lub podobny materiał jest użyty na zewnątrz skarpet, musi być tego samego koloru jak ta część skarpet, do której został zastosowany,
 • ochraniacze goleni,
 • obuwie.

Ochraniacze goleni

 • są całkowicie zakryte przez skarpety,
 • są sporządzone z gumy, plastiku lub innych podobnych tworzyw, • stanowią odpowiedni stopień ochrony.

Kolory

Kolory ubioru zawodników obydwu drużyn muszą ich odróżniać od siebie, a także od sędziego i sędziów asystentów.

Kolory ubioru każdego bramkarza muszą odróżniać go od innych zawodników, sędziego i sędziów asystentów.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Za każde naruszenie przepisów tego Artykułu:

 • gra nie musi być przerywana,
 • winnemu zawodnikowi sędzia poleca opuszczenie pola gry w celu poprawienia swego ubioru,
 • zawodnik opuszcza pole gry podczas najbliższej przerwy w grze, chyba że do tego czasu poprawił swój ubiór,
 • każdy zawodnik, któremu sędzia nakazał opuszczenie pola gry w celu poprawienia ubioru, nie może na nie powrócić bez zgody sędziego,
 • sędzia sprawdza, czy ubiór zawodnika jest właściwy, zanim pozwoli mu powrócić na pole gry,
 • sędzia zezwala zawodnikowi na powrót na pole gry jedynie podczas przerwy w grze.

Zawodnik, któremu sędzia nakazał opuszczenie pola gry z powodu naruszenia przepisów tego Artykułu i który wchodzi lub powraca na pole gry bez zgody sędziego, musi być ukarany napomnieniem.

Wznowienie gry

Jeżeli gra została przerwana przez sędziego w celu udzielenia zawodnikowi napomnienia:

 • gra jest wznawiana rzutem wolnym pośrednim wykonanym przez zawodnika drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Rozstrzygnięcia International F.A. Board

Rozstrzygnięcie 1
Podstawowy, obowiązkowy ubiór (wyposażenie) Na podstawowym, obowiązkowym ubiorze nie mogą znajdować się żadne treści o charakterze politycznym, religijnym lub osobistym, lub oświadczenia czy zdjęć.

Drużyna zawodnika, na którego podstawowym ubiorze (wyposażeniu) znajdują się treści o charakterze politycznym, religijnym lub osobistym, lub oświadczenia czy zdjęcia, zostanie ukarana sankcjami przez organizatora rozgrywek lub FIFA.

Bielizna (termoaktywna, kompresyjna)

Zawodnikom nie wolno odsłaniać bielizny, na której znajdują się treści polityczne, religijne, osobiste, slogany, oświadczenia, zdjęcia lub treści reklamowe inne niż logo producenta.

1


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 października 2015.