No products in the cart.

Artykuł 7 – Czas trwania zawodów

Dodatkowy czas gry

Wiele przerw w grze są przerwami naturalnymi wynikającymi ze specyfiki gry (np. wrzuty, rzuty od bramki). Do przepisowego czasu gry można doliczyć jedynie czas utracony, wynikający z nadmiernego zwlekania ze wznowieniem gry.

Pod koniec ostatniej minuty każdej części zawodów sędzia techniczny wskazuje minimalną ilość czasu o jaką gra decyzją sędziego zostanie przedłużona w danej części meczu.

Wskazanie sędziego technicznego nie stanowi ścisłej deklaracji ilości przedłużonego czasu w danej części zawodów. Sędzia może wskazany czas w razie potrzeby przedłużyć, ale nie ma prawa go skrócić.

Sędzia nie może kompensować błędu pomiaru czasu gry pierwszej połowy, przez wydłużenie lub skrócenie czasu gry drugiej połowy.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 26 listopada 2015.