No products in the cart.

Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry

Rozpoczęcie gry – definicja

Rozpoczęcie gry jest sposobem zaczęcia i wznawiania gry:

 • przy rozpoczęciu zawodów,
 • po zdobyciu bramki,
 • przy rozpoczęciu drugiej połowy zawodów,
 • przy rozpoczęciu każdej połowy dogrywki, gdzie taka jest przewidziana.

Z rozpoczęcia gry bramka może być zdobyta bezpośrednio.

Procedura wykonania

Działania wstępne przed rozpoczęciem zawodów lub przed dogrywką
 • przed rozpoczęciem zawodów przeprowadza się losowanie przez podrzucenie monety, drużyna która wygrała losowanie, decyduje, na którą bramkę będzie atakowała w pierwszej połowie.
 • drużyna, która przegrała losowanie, rozpoczyna grę.
 • drużyna, która wygrała losowanie, rozpoczyna grę w drugiej połowie zawodów.
 • w drugiej połowie zawodów drużyny zmieniają połowy pola gry i atakują przeciwne bramki.
Rozpoczęcie gry
 • po zdobyciu bramki rozpoczęcie gry wykonuje drużyna, która bramkę utraciła,
 • wszyscy zawodnicy muszą zająć miejsca na własnej połowie pola gry,
 • zawodnicy drużyny nie wykonującej rozpoczęcia gry znajdują się w odległości co najmniej 9,15 m (10 jardów) od piłki aż do momentu, gdy ta znajdzie się w grze,
 • piłka leży nieruchomo w punkcie środkowym pola gry,
 • sędzia daje sygnał gwizdkiem,
 • piłka została wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i poruszyła się do przodu,
 • wykonawca rozpoczęcia gry nie może dotknąć piłki po raz drugi, dopóki nie dotknęła ona innego zawodnika.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Jeżeli wykonawca rozpoczęcia gry dotyka piłkę po raz drugi, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Za każde inne naruszenie procedury wykonania rozpoczęcia gry:

 • rozpoczęcie gry należy powtórzyć.

Rzut sędziowski – definicja

Rzut sędziowski jest metodą wznowienia gry wtedy, gdy piłka jest w grze, a sędzia zmuszony jest chwilowo przerwać zawody z każdego innego powodu nie wymienionego w Przepisach Gry.

Procedura wykonania

Sędzia opuszcza trzymaną w ręce piłkę w miejscu, gdzie znajdowała się ona w chwili przerwania gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

Piłka jest w grze w momencie, gdy dotknie podłoża.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Rzut sędziowski należy powtórzyć:

 • jeżeli piłka została dotknięta przez zawodnika, zanim dotknęła podłoża,
 • jeżeli piłka, która dotknęła podłoża, opuszcza pole gry, zanim dotknął ją którykolwiek z zawodników.

Jeżeli piłka wpadnie do bramki:

 • jeśli po wykonaniu rzutu sędziowskiego piłka jest kopnięta bezpośrednio do bramki drużyny przeciwnej, zarządza się rzut od bramki,
 • jeśli po wykonaniu rzutu sędziowskiego piłka jest kopnięta bezpośrednio do bramki własnej drużyny, zarządza się rzut z rogu dla drużyny przeciwnej.

4


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.