No products in the cart.

Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wznowienie gry

Rzut sędziowski

Przy rzucie sędziowskim w walce o piłkę może brać udział każdy zawodnik, z bramkarzem włącznie. Nie określa się ani minimalnej ani maksymalnej liczby zawodników mogących uczestniczyć w wykonaniu rzutu sędziowskiego. Sędzia nie ma prawa decydować o tym, kto może walczyć o piłkę podczas rzutu sędziowskiego. 

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 30 grudnia 2015.