No products in the cart.

Procedury mające na celu wyłonienie zwycięzcy meczu

Bramki zdobyte na wyjeździe, dogrywka oraz seria rzutów z punktu karnego to trzy przyjęte metody mające na celu wyłonienie zwycięskiej drużyny, gdy regulaminy rozgrywek wymagają wskazania wygrywającej drużyny po
zawodach zakończonych remisem.

Bramki zdobyte na wyjeździe

Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzać zasadę mającą zastosowanie w wypadku, gdy po dwóch meczach – u siebie i na wyjeździe – wynik jest remisowy, stanowiącą, że gole strzelone na wyjeździe liczą się podwójnie.

Dogrywka

Regulaminy rozgrywek mogą wprowadzać dwa dalsze, równe okresy gry, nie dłuższe jednak niż 15 minut każdy. Mają wtedy zastosowanie postanowienia Artykułu 8.

Rzuty z punktu karnego

Procedura wykonania
 • Sędzia wybiera bramkę, na którą będą wykonywane rzuty.
 • Sędzia podrzuca monetę i drużyna, której kapitan wygrał losowanie, decyduje o kolejności wykonywania rzutów.
 • Sędzia sporządza notatki o wykonywanych rzutach.
 • Uwzględniając warunki omówione poniżej, obydwa zespoły wykonują po pięć rzutów.
 • Rzuty są wykonywane przez drużyny na zmianę.
 • Jeżeli przed wykonaniem pięciu rzutów przez każdą z drużyn, jedna z nich zdobyła większą liczbę bramek niż druga mogłaby uzyskać po wykonaniu pięciu rzutów, zaprzestaje się wykonywania kolejnych rzutów.
 • Jeżeli po wykonaniu przez obie drużyny po pięć rzutów, obie drużyny zdobyły tę samą liczbę bramek lub nie zdobyły żadnej bramki, wykonywanie rzutów kontynuuje się w tej samej kolejności aż do momentu, gdy jedna z drużyn uzyska jedną bramkę więcej niż drużyna przeciwna, przy równej liczbie wykonanych rzutów.
 • Bramkarz, który doznał kontuzji podczas wykonywania rzutów z punktu karnego i jest niezdolny do kontynuowania gry na swojej pozycji (jako bramkarz), może być wymieniony przez zgłoszonego zawodnika rezerwowego – zakładając, że jego drużyna nie wykorzystała przysługującego jej limitu wymian zawodników przewidzianego regulaminem rozgrywek.
 • Za wyjątkiem poprzedniego przypadku, jedynie zawodnicy, którzy są na polu gry w chwili zakończenia zawodów, włączając czas dogrywki – o ile taka jest przewidziana – są dopuszczeni do wykonywania rzutów z punktu karnego.
 • Każdy rzut jest wykonywany przez innego zawodnika i wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutów zawodnicy muszą wykonać rzut, zanim jakikolwiek zawodnik wykona rzut po raz drugi.
 • Wszyscy uprawnieni do wykonywania rzutów zawodnicy mogą zamienić się funkcją z bramkarzem w każdej chwili podczas wykonywania rzutów z punktu karnego.
 • Jedynie zawodnikom uprawnionym do wykonywania rzutów i sędziom zezwala się na pozostawanie na polu gry podczas wykonywania rzutów z punktu karnego.
 • Wszyscy zawodnicy, oprócz wykonawcy rzutu karnego i dwóch bramkarzy, muszą pozostawać w kole środkowym.
 • Bramkarz, którego współpartner wykonuje rzut z punktu karnego, musi pozostawać na polu gry, poza polem karnym, na którym wykonywane są rzuty, w miejscu, w którym linia bramkowa dochodzi do linii pola karnego.
 • Jeżeli nie ustalono inaczej, podczas wykonywania rzutów z punktu karnego mają zastosowanie odnośne Przepisy Gry i rozstrzygnięcia International F.A. Board.
 • Jeżeli drużyna kończy zawody z większą liczbą zawodników niż ich przeciwnicy, powinna przed rozpoczęciem wykonywania rzutów zredukować liczbę zawodników tak, aby zrównać ją z liczbą zawodników drużyny przeciwnej, oraz poinformować sędziego o personaliach i numerze każdego zawodnika wyłączonego z dalszej rywalizacji. Odpowiedzialność ta ciąży na kapitanie drużyny. Żaden zawodnik w taki sposób wyłączony nie może uczestniczyć w rzutach z punktu karnego.
 • Przed rozpoczęciem wykonywania rzutów z punktu karnego sędzia musi się upewnić, że równa liczba zawodników z każdej z drużyn pozostaje w kole środkowym – tylko ci zawodnicy mogą wykonywać rzuty.

3


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.