No products in the cart.

Strefa techniczna

Strefa techniczna odnosi się do zawodów rozgrywanych na stadionach z wyznaczonym obszarem miejsc siedzących dla obsługi technicznej i zawodników rezerwowych, jak opisano poniżej.

W zależności od stadionu strefy techniczne mogą różnić się wielkością i usytuowaniem.
Przy wyznaczaniu strefy technicznej należy brać pod uwagę następujące ogólne wytyczne:

  • Linia strefy technicznej przebiega w odległości 1 m (1 jarda) z każdej strony obszaru miejsc siedzących oraz w kierunku pola gry maksymalnie na odległość 1 m (1 jarda) od linii bocznej.
  • Strefa techniczna winna być oznaczona.
  • Liczba osób uprawnionych do zajmowania miejsc w strefie technicznej jest określana przez regulaminy rozgrywek.
  • Osoby przebywające w strefie technicznej muszą być zidentyfikowane przed rozpoczęciem zawodów zgodnie z regulaminami rozgrywek.
  • Tylko jedna osoba w danej chwili jest upoważniona do przekazywania wskazówek taktycznych ze strefy technicznej.
  • Trener i inne osoby towarzyszące drużynie muszą pozostawać w granicach strefy technicznej z wyjątkiem szczególnych okoliczności, np. wejścia za zgodą sędziego masażysty lub lekarza na pole gry by ocenić rozmiary kontuzji zawodnika.
  • Trener i inne osoby pozostające w granicach strefy technicznej muszą zachowywać się w sposób odpowiedzialny.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.