No products in the cart.

Blog sędziowski

The basics Law 12

Podstawowe pojęcia

Rzućmy okiem na przegląd podstawowych pojęć zawartych w Art. 12 ( Law 12).

Poniżej fragment Przepisów Gry ze strony 81 oraz 82:


A direct free kick is awarded if a player commits any of the following offences against an opponent in a manner considered by the referee to be careless, reckless or using excessive force:

• charges

• jumps at

• kicks or attempts to kick

• pushes

• strikes or attempts to strike (including head-butt)

• tackles or challenges

• trips or attempts to trip•  handles the ball deliberately (except for the goalkeeper within their penalty area)

•  holds an opponent

•  impedes an opponent

•  spits at an opponent.

Laws of the Game 2016/17
Laws of the Game 2016/17 page 81 & 82
Ćwiczenie

Pamiętajcie, iż omawiając zawody, używamy zwykłego czasu przeszłego (w szkołach nazywa się to „Past Simple”). A zatem, w celu opanowania podstaw powyższych pojęć z jednoczesnym nauczeniem się wykorzystywania ich w kontekście, powinniśmy:

nauczyć się wyrażenia

I awarded the direct free kick ... Podyktowałem rzut wolny bezpośredni ...

przypomnieć sobie jedno z najpowszechniej używanych słów

because* ponieważ

* w piosenkach oraz tzw. INFORMAL ENGLISH często because „skracane” jest to CAUSE.

zaznajomić się z czasownikami oraz przewinieniami „w czasie przeszłym”

He charged the opponent. Zaatakował przeciwnika ciałem.
He jumped at the opponent. Skoczył na przeciwnika.
He kicked the opponent. Kopnął przeciwnika.
He attempted to kick the opponent. Usiłował / Próbował kopnąć przeciwnika.
He pushed the opponent Popchnął przeciwnika
He struck the opponent. Uderzył przeciwnika.
He attempted to strike the opponent. Usiłował / próbował uderzyć przeciwnika
He head-butted the opponent. Uderzył przeciwnika głową
He tackled the opponent. Zaatakował przeciwnika nogami
He challanged the opponent. Zaatakował przeciwnika nogami (niekoniecznie stopą, np. golenią, kolanem)
He tripped the opponent. Postawił nogę przeciwnikowi
He attempted to trip the opponent. Usiłował / Próbował podstawić nogę przeciwnikowi.
He handled the ball deliberately. Rozmyślnie zagrał piłkę ręką.
He held the opponent. Zatrzymał przeciwnika.
He impeded the opponent. Przeszkadzał przeciwnikowi w poruszaniu się.
He spat at the opponent. Opluł przeciwnika.
Wskazówka Kornela

Pamiętajcie, iż w języku angielskim mamy do czynienia z czasownikami regularnymi oraz nieregularnymi. Do czasowników regularnych dokładamy końcówkę -ed w czasie przeszłym (np. He charged the opponent, He jumped at the opponent), podczas gdy czasowników nieregularnych musimy nauczyć się na pamięć (np. He struck the opponent, He held the opponent).
W żadnym wypadku nie uczcie się tych czasowników „w wersji szkolnej”, tzn. „go – went -gone „ lub „come – came – come”. Uczcie się ich w kontekście. Lepiej nauczyć się jednego czasownika w kontekście aniżeli dziesięciu bez kontekstu.
Wszakże chodzi o to, ażeby posługiwać się językiem komunikatywnie, aniżeli znać pojedyncze słowa bez kontekstu.

Przykłady

I awarded the direct free kick because he charged the opponent.


I awarded the direct free kick because held the opponent.


I awarded the direct free kick because he struck the opponent.


I awarded the direct free kick because he impeded the opponent,

No i teraz łączymy a + b + c, tym samym  tworząc przepiękne i komunikatywne angielskie zdania, w pełni wyjaśniające podjęte przez nas decyzję. Prawda, że proste 🙂

Miłej nauki = Have a nice learning 🙂

5

Kornel Paszkiewicz


Leave a Reply