No products in the cart.

Blog sędziowski

Szkoleniowo – Varto, Ale z Rozwagą – VAR – cz.1

Wiekopomna chwila

14 grudnia 2016 r. to dzień, który wpisał się w historię futbolu. Po raz pierwszy w oficjalnych rozgrywkach pod auspicjami FIFA, po raz pierwszy sędzia podejmuje decyzję po konsultacji z sędzią asystentem wideo, po raz pierwszy mógł zobaczyć coś co mu umknęło w realnym tempie. Piłkarski świat wydał radosny okrzyk: "Zwycięstwo futbolu", "Koniec z błędami sędziów!", itp, itd. Ale czy są powody do huraoptymizmu? Czy w tej euforii nie zapominamy o tym, że decyzja na końcu i tak jest podejmowana przez "The Man in the Middle" ("człowieka w środku").
Zanim przeanalizujemy konkretne sytuacje przejdźmy do sedna - czym tak naprawdę jest VAR, jakie są jego procedury i kiedy ma zastosowanie.

VAR - Video Assistant Referee - IDEA

Cofnijmy się do marca tego roku, do Annual General Meeting, czyli posiedzenia IFAB (International Football Association Board) - jedynego zgromadzenia władnego dokonywać zmian w Przepisach Gry. Było to jubileuszowe 130 spotkanie, na którym przesądzono o rozpoczęciu "eksperymentu z powtórkami wideo w przypadku oczywistych błędów w kluczowych dla przebiegu meczu sytuacjach". Postawiono nowemu systemowi trzy cele:

minimum interference – maximum benefit
minimum ingerencji - maksimum korzyści

Celem programu NIE JEST 100% prawidłowych decyzji w meczu. Płynność gry ma być maksymalnie zachowana, a powtórki mają dotyczyć szczególnie ważnych incydentów.

Was the decision clearly wrong?
Czy decyzja była ewidentnie błędna?

Sędzia ma zagwarantowaną kluczową pozycję w podejmowaniu decyzji. To do niego należy decydujące słowo, a nie do Sędzia Asystenta Wideo (VSA w polskim tłumaczeniu, w oryginale VAR). Zmiana decyzji może dotyczyć wyłącznie ewidentnie błędnej oceny zdarzeń.

One protocol used by all
Takie same reguły postępowania dla wszystkich

Wszystkie rozgrywki, w których eksperyment jest prowadzony muszą być prowadzone ściśle wedle tej samej procedury. Wtedy zostaną osiągnięte największe korzyści.

VAR - Obszar zastosowań

https://sedziapilkarski.pl/wp-content/uploads/2016/12/var_4_incident-720x150.jpg
Instrukcja VAR dopuszcza tylko cztery obszary, w których sędzia może się posiłkować materiałem wideo:

  • Bramki,
  • Decyzje o rzucie karnym / braku rzutu karnego,
  • Bezpośrednie czerwone kartki (nie dotyczy decyzji o drugie żółtej kartce),
  • Złej identyfikacji zawodnika ukaranego karą indywidualną.
Ważne

VAR może być użyty dopiero wtedy gdy sędzia podejmie decyzję o przerwaniu/ kontynuowaniu gry lub zdarzenie zostało przeoczone przez sędziów.

Szkoleniowo - ZOBACZ RÓWNIEŻ

0

Michał Górka


Leave a Reply