No products in the cart.

Blog sędziowski

Szkoleniowo – Varto, Ale z Rozwagą – VAR – cz.2

VAR - Procedura

 • Technologia wideo może być użyta wyłącznie w celu naprawienia błędnych decyzji lub przeoczonych poważnych zdarzeń (4 przypadki).
 • Ostateczną decyzję zawsze podejmuje sędzia.
 • VSA są sędziowie piłkarscy - wszystkie informacje dostarczane przez VSA będą traktowane tak jak podpowiedzi od pozostałych sędziów.
 • Sędzia musi zawsze podejmować decyzję bez względu na obecność VSA.
 • Pierwsza decyzja sędziego nie zostanie zmieniona, chyba że powtórka wideo pokaże, że decyzja była ewidentnie błędna.
 • Tylko sędzia może zainicjować powtórkę - VSA oraz pozostali sędziowie mogą tylko rekomendować skorzystanie z powtórki.
 • Podczas procesu analizowania powtórki nie ma presji czasowej. Dokładność jest ważniejsza niż szybkość.
 • Zawodnicy i osoby towarzyszące drużynie nie mogą otaczać sędziego w trakcie analiozowania ani próbować wpływać na sędziego, aby podjął decyzję o skorzystaniu z powtórki. Zawodnik wykonujący gest "powtórki wideo" będzie napomniany.
 • Sędzia powinien tak długo jak to możliwe pozostawać "widocznym" w trakcie analizowania powtórki, aby zachować transparentność procedury.
 • Jeśli gra jest kontynuowana po zdarzeniu, które będzie podlegało powtórce, wszystkie sankcje dyscyplinarne nałożone lub wymagane post factum nawet jeśli pierwotna decyzja została zmieniona (wyjątek stanowi decyzja o kartkach z tytułu SPA/DOGSO)
 • Jest maksymalny okres czasu przed zdarzeniem oraz po nim, który może podlegać powtórce.
 • Procedura VAR jest zgodna z Przepisami Gry i ich filozofią tak daleko jak to możliwe.

VAR - Proces decyzjny

 • VSA będzie oglądał cały mecz w specjalnym pomieszczeniu (VOR), które będzie wewnątrz stadionu lub obok niego. Dla transparentności i wiarygodności i spójności VSA będzie asystował operator powtórek (RO). Sędziowie asystenci wideo będą mieli niezależny dostęp do wszystkich ujęć kamery, które mogą być użyte w transmisji telewizyjnej.
 • VSA automatycznie "sprawdza" każdą sytuację, aby sprawdzić czy potencjalny ewidentny błąd nie wystąpił. W związku z tym nie jest konieczne, aby zawodnicy, trenerzy i członkowie sztabu zgłaszali chęć skorzystania z powtórki (tak jak ma to miejsce w innych dyscyplinach).
 • Jeśli po sprawdzeniu zdarzenia VSA stwierdza, że powtórka nie jest konieczna to taką analizę nazywamy "cichym sprawdzeniem" ("silent check"). Jeśli jednak sprawdzenie wskazuje, że powinno dojść do sprawdzenia powtórki, to sędzia powinien zostać poinformowany natychmiast. Dodatkowo jeżeli sędzia podejrzewa, że popełnił ważny błąd albo przeoczył jakieś kluczowe zdarzenie, może poprosić o powtórkę wideo.
 • Tylko sędzia może zarządzić powtórkę - pozostali sędziowie ( w tym VSA) mogą wyłącznie ją rekomendować. Sędzia może zdecydować, że sędziowie dobrze widzieli zdarzenie i dlatego powtórka nie jest potrzebna.
 • Jeżeli sędzia poprosi o powtórkę gdy piłka jest w grze, gra powinna zostać przerwana tak szybko jak tylko znajdzie się w "neutralnej strefie" (np. żaden z zespołów nie ma dobrej okazji do ataku).
 • Sędzia musi wyraźnie wskazać, że proces powtórki został rozpoczęty poprzez wskazanie gestem obrysu ekranu TV. Decyzja nie może zostać zmieniona dopóki gest sygnalizujący powtórkę nie zostanie wykonany. Wznowienie gry musi być opóźnione do końca procesu powtórki wideo, sędzia musi powstrzymać drużynę zawodnika popełniającego przewinienie przed wznowieniem gry w celu zapobiegnięcia powtórce.
 • Kiedy sędzia zarządzi weryfikację wideo może postąpić na dwa sposoby:
  • podjąć decyzję na bazie informacji od VSA
  • obejrzeć powtórkę bezpośrednio przed podjęciem decyzji (wideo weryfikacja na polu gry - OFR)
 • OFR jest przeznaczona głównie do  oceny sytuacji "subiektywnych" lub do wspomagania kontroli meczu lub "sprzedania" decyzji.  Nie jest konieczna w przypadku oceny spalonego lub miejsca przewinienia w przypadku faulu / rozmyślnego zagrania piłki ręką.
 • Sędzia może oglądać powtórkę w normalnym tempie i/lub w zwolnionym tempie, przy założeniu, że "slow motion" jest przeznaczone do oceny miejsca przewinienia, realne tempo powinno być stosowane do oceny "intensywności" fizycznego kontaktu oraz "rozmyślności" zagrania piłki ręką (ma to związek z tendencją sędziów do wzmożonej oceny zagrań piłki ręką jako rozmyślnych w przypadku oglądania zdarzenia w zwolnionym tempie, ale o tym szerzej w innym tekście 😉 )
 • Pozostali sędziowie nie będą oglądać powtórki wideo, chyba że poprosi ich o to sędzia.
 • Dla zdarzeń skutkujących czerwoną kartką (z wyjątkiem DOGSO) analizowany jest tylko sam incydent.
 • W przypadku powtórek wideo dla oceny prawidłowość zdobycia bramki, rzutu karnego, pozbawienia realnej szansy na zdobycie realnej szansy na zdobycie bramki sędzia może oglądnąć materiał, aż do momentu rozpoczęcia akcji ofensywnej, która doprowadziła do zdarzenia i jeśli jest to istotne w jaki sposób drużyna weszła w posiadanie piłki przed rozpoczęciem tej akcji.
 • Przepisy Gry nie zezwalają na zmianę decyzji dotyczących wznowienia gry (wrzut, rzut rożny, itd.), które zostały zrealizowane, więc nie mogą one zostać zrewidowane w wyniku powtórki wideo.
 • Na końcu procesu wideo weryfikacji sędzia podejmie ostateczną decyzję i wyraźnie wskaże jej pochodzenie, podejmie/ zmieni/ odwoła (jeśli konieczne) decyzje o karach indywidualnych i zarządzi prawidłowe wznowienie gry.
 • Proces podjęcia decyzji powinien być przeprowadzony tak efektywnie / szybko jak to możliwe, z zastrzeżeniem, że dokładność jest ważniejsza niż szybkość.
 • Zawodnicy i osoby towarzyszące drużynom nie mogą przeszkadzać i wpływać na sędziów w trakcie weryfikacji. Jeśli zawodnik wykona gest TV zostanie napomniany (ŻK), ktokolwiek wkroczy do sędziowskiej strefy przeglądania powtórki (RRA) zostanie napomniany (zawodnik, rezerwowy) lub usunięty (osoba towarzysząca).
Unieważnienie wyniku meczu

Rozstrzygnięcie meczu nie może zostać unieważnione z powodu:

 • usterki systemu VAR
 • błędnej decyzji z użyciem VAR
 • decyzji o braku weryfikacji lub weryfikacji zdarzenia nie podlegającego procedurze VAR

VAR - Podsumowanie

Oczywistym jest, że program technologii VAR jest w fazie eksperymentu, więc potrzebuje czasu na sprawne wdrożenie procedur. Fundamentem będzie działanie w zakresie szkolenie sędziów w tym systemie pracy. Dwoma czynnikami, na które będzie kładziony szczególny nacisk będą:

 • osiągnięcie wysokiej skuteczności w decydowaniu, które zdarzenie jest warte wideo weryfikacji oraz w prawidłowości finalnych decyzji
 • minimalizacja czasu na powtórki bez uszczerbku na jakości decyzji

Dane z eksperymentu, będą zbierane i analizowane przez uniwersytet w Leuven w Belgii, a jego wyniki będą sprawdzane przez Harvard i Politechnikę Monachijską.

IFAB ma nadzieję o podjęciu finalnej decyzji co do przyszłości systemu VAR w 2018 r. , najpóźniej w 2019 r.

Szkoleniowo - ZOBACZ RÓWNIEŻ

1

Michał Górka


Leave a Reply