No products in the cart.

Blog sędziowski

„Law 8 – The Start and Restart of Play” czyli „Artykuł 8 – Rozpoczęcie i wnowienie gry”

Za nami dwa artykuły (Law 15 and Law 9). W nowy tydzień wchodzimy z językowym Law 8 – The Start and Restart of Play.Tym razem zacznę od:

Kornel’s tip … czyli wskazówka Kornela →
 
Z poprzednich dwóch artykułów wybrałem 18 komunikatywnych wyrażeń / zdań. Jak to utrwalać? Bardzo prosto. Zakrywaj część anglojęzyczną i sprawdzaj się w czytaniu zdań.
ADOPT A ROUTINE … czyli rób to RUTYNOWO (CONSISTENTLY) przez jakiś czas i zanim się obejrzysz, okaże się, że będziesz mówić pełnymi zdaniami. To działa … ale tylko dla SYSTEMATYCZNYCH i tych, którzy ów systematyczność uprzednio zaplanują 😉
19
The match kicked-off at 6pm.
Mecz rozpoczął się o 18.
* Pamiętamy, że przed godzinami wstawiamy słowo „at”.
20
The referee restarted play with:
– a direct free kick,
– an indirect free kick,
– a penalty kick,
– a throw-in,
– a goal kick,
– a corner kick,
– a dropped ball.
Sędzia wznowił grę:
– rzutem wolnym bezpośrednim,
– rzutem wolnym pośrednim,
– rzutem karnym,
– wrzutem,
– rzutem od bramki,
– rzutem rożnym,
– rzutem sędziowskim.
21
You’ve won the toss of the coin and that’s why you decide which goal your team will attack in the first half.
Wygrałeś losowanie i dlategowybierasz / decydujesz na którą bramkę twoja drużyna będzie atakowała w pierwszej połowie.
22
Jagiellonia will take the kick-off.
Jagiellonia rozpocznie mecz.
23
The players must be at least 9,15m from the ball,
Zawodnicy muszą znajdować się w odległości co najmniej 9,15m od piłki.
24
The ball wasn’t stationary and therefore I ordered to retake the free kick.
Piłka poruszała się (dosł. nie byłanieruchomai dlatego nakazałempowtórzenie rzutu wolnego.
25
The referee gave a signal / whistledand they restarted play.
Sędzia dał sygnał gwizdkiem / zagwizdał i wznowili grę.
26
The ball wasn’t in play because
it didn’t clearly move.
Players should remember that the ball is in play when it’s kicked andclearly moves.
Piłka nie była w grze ponieważwyraźnie się nie poruszyła.
Zawodnicy powinni pamiętać, że piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się.
27
In the event of a dropped ball, any number of players may contest a dropped ball.
W przypadku rzutu sędziowskiego, dowolna liczba zawodników może wziąć udział w walce o piłkę.
28
If a dropped ball enters the goalwithout touching at least two playersplay is restarted with:
– a goal kick if it enters the opponent’s goal;
– a corner kick if it enters the team’s goal
Jeżeli piłka (z rzutu sędziowskiego) wpadnie do bramki nie dotykając przynajmniej dwóch zwodników, grę wznawia się:
– rzutem od bramki – jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika;
– rzutem rożnym – jeżeli piłka wpadnie do bramki własnej drużyny.

 

Przepisowa ciekawostka:
The question = Pytanie:
Your answer … Twoja odpowiedź:
What should the referee do if the ball directly enters the kicker’s goal at a kick-off?
Co powinien zrobić sędzia jeżelipiłka wpadnie bezpośrednio do bramki wykonawcy podczas wykonywania rozpoczęcia meczu?
Pisząc dosadnie. Sędzia gwiżdże na rozpoczęcie meczu, a wykonawca rozpoczęcia gry bezpośrednio lobuje bramkarza swojej drużyny i piłka wpada do bramki tego wykonawcy. Decyzja?
The referee should ……………………..
Sędzia powinien ……………………..
 
 
 
 
* podaj decyzję na zasadzie „podyktować / ukarać napomnieniem / wykluczeniem, etc.0

Kornel Paszkiewicz


Leave a Reply