No products in the cart.

Blog sędziowski

„Laws of the Game VS Przepisy Gry” „ Law 17 – The Corner Kick” czyli „Artykuł 17 – Rzut rożny”
Trenerzy oraz zawodnicy, podczas ustalania taktyki, powinni pamiętać …


iż podczas wykonywania rzutu rożnego nie wystarczy, aby jeden zawodnik „dotknął” piłkę. Znajdująca się w łuku pola rożnego piłka musi zostać kopnięta (kicked) oraz musi wyraźnie się poruszyć (clearly moves).
O czym między innymi – z perspektywy językowej – poniżej.
Here You go ->
34
The ball must be placed in the corner area.
Piłka musi być umieszczona w polu rożnym.
35
The ball wasn’t in play because
it didn’t clearly move.
Players should remember that the ball is in play when it’s kicked andclearly moves.
Piłka nie była w grze ponieważwyraźnie się nie poruszyła.
Zawodnicy powinni pamiętać, że piłka jest wprowadzona do gry, gdy została kopnięta i wyraźnie poruszyła się.
* o czym wspominałem już w 26.
36
I had to warn the opponent because he didn’t remain at lest 9.15m fromthe corner arc.
Musiałem ostrzec tego zawodnika drużyny przeciwnej ponieważ niepozostawał w odległości co najmniej 9,15m od łuku pola rożnego.
37
The player intentionally kicked the ball at the opponent in a recless mannertherefore, I cautioned himfor unsporting behaviour.
Ten zawodnik celowo kopnął piłkę w przeciwnikanierozważnie i dlategonapomniałem go za niesportowe zachownie.0

Kornel Paszkiewicz


Leave a Reply