No products in the cart.

Blog sędziowski

„Laws of the Game VS Przepisy Gry” „ Law 3 – The Players” czyli „Artykuł 3 – Zawodnicy”

A team official, an outside agent, players, a substitute / substituted player, a sent-off player. Czyli nomenklatura Artykułu 3 (LAW 3) + przepisowa wskazówka dla kapitanów (TEAM CAPTAINS / SKIPPERS) w punkcie 58 💪
38
Return substitutions are onlypermitted:
– in youth football,
– in veterans football,
– in disability football,
– in grassroots football.
Wymiany powrotne sądozwolone wyłącznie:
– w rozgrywkach młodzieżowych,
– w rozgrywkach oldbojów,
– w rozgrywkach osób niepełnosprawnych,
– na poziomie grassroots.
* oczywiście za zgodą „national football association, confederation or FIFA”.
39
They made three substitutions.
Zrobili 3 zmiany.
40
The player received the referee’s permission to leave the field of play.
Zawodnik otrzymał zgodę od sędziego na opuszczenie pola gry.
41
He’s off the field.
On jest poza polem gry.
42
Rememeber that the player being replaced is not obliged to leave at the halfway line.
Pamiętajcie, że zawodnik wymieniany nie musi opuszczać pola gry przy linii środkowej.
43
The substitute entered the field of play during a stoppage in play.
Zawodnik rezerwowy wszedł na pole gry podczas przerwy w grze.
44
named substitute
zgłoszony zawodnik rezerwowy
45
They made the substitution …
– during the half-time interval
during half-time;
– before extra time.
Zrobili zmianę …
– przerwie między połowami
przerwie;
– przed dogrywką.
46
He was sent off before submission of the team listtherefore, he couldn’t be named on the team list in any capacity.
Został wykluczony przedoddaniem (sędziemu) protokołu i dlatego nie mógł być wpisany do protokołu w żadnej funkcji.
capacity = stanowisko (np. pracy)
He works in a capacity of a coach = On pracuje na stanowisku trenera.
47
team officials
an outside agent
players
substitutes
a substituted player
a sent-off player
osoby funkcyjne
osoba niepożądana
zawodnicy
zawodnicy rezerwowi
zawodnik wymieniony
zawodnik wykluczony
48
There was interference with playand that’s why I stopped play.
Miał miejsce wpływ na przebieg gry i dlatego przerwałem grę.
49
It was the team official / substitute player / substituted player / sent off player who interfered with play; therefore, I restarded play with a driect kick.
Osobą która wpłynęła na grębył,-a osoba oficjalnie towarzysząca drużynie / zawodnik rezerwowy / wymieniony / wykluczony, dlatego wznowiłem grę rzutem wolnym bezpośrednim.
50
restarted play with a dropped ballbecause an outside agent interfered with play.
Wznowiłem grę rzutem sędziowskim ponieważ osoba niepożądana wpłynęła na grę.
51
The ball was going into the goal.
Piłka zmierzała do bramki.
52
The interference didn’t prevent the defending player playing the ball.
Ten wpływ” nie uniemożliwiłzawodnikowi drużyny broniącej (możliwości) zagrania piłki.
prevent sb (from) doing sth
= uniemożliwćć komuś zrobienie czegoś
53
The referee applied advantagebecause the team official didn’tinterfere with play / the match official.
Sędzia zastosował korzyśćponieważ osoba oficjalnie towarzysząca drużynie niewpłynęła na grę / sędziego.
54
In the event of interference, the referee restarts play with a direct free kick from the position of the interference.
If the referee stopped play and there was no interferenceplay is restarted with an indirect free kick form the position of the ball when play was stopped.
W przypadku „wpływu na grę”, sędzia wznawia grę rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca wywarcia wpływu.
Jeżeli sędzia przerwał grę i nie było „wpływu na grę”gra jest wznowiona rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym była piłka w momencie przerwania gry.
55
The player crossed the boundary line but he didn’t commit any offence.
Zawodnik przekroczył linię ograniczającą pole gry ale niepopełnił żadnego przewinienia.
56
disallowed the goal because there was an extra person of the team thatscored the goal on the field of play when the goal was scored.
In this case I restarted play with a direct free kick from the position of the extra person.
Nie uznałem gola ponieważdodatkowa osoba z drużyny, którastrzeliła gola znajdowała się na polu gry w momencie strzelenia gola.
W tym przypadku wznowiłem grę rzutem wolnym bezpośrednim z miejsca, gdzie znajdowała się dodatkowa osoba.
57
They conceded the goal.
Stracili bramkę.
58
Team captain.
The team captain has no special status of privileges but has a degree of responsibility for the behaviour of the team.
Kapitan drużyny.
Kapitan drużyny nie posiada specjalnego statusu i przywilejów, jednak ponosi w pewnym stopniu odpowiedzialność za zachowanie swojego zespołu.
skipper = kapitan, dowódca1

Kornel Paszkiewicz


Leave a Reply