No products in the cart.

Blog sędziowski

6 rzeczy, które musisz wiedzieć o VARze na mundialu1. System VAR będzie dostępny na wszystkich 64 mundialowych meczach

Zespół sędziów VAR składa się z sędziego VAR i jego 3 asystentów (AVAR1, AVAR2, AVAR3). Komisja Sędziowska FIFA wybrała 13 sędziów, którzy będą pracować tylko jako sędziowie VAR. Sędziowie główni oraz asystenci również będą mogli być sędziami VAR.

Sędzia VAR ogląda główną kamerę (taką jaka jest w tv) i wydaje polecenia pozostałym członkom zespołu, by sprawdzili konkretną sytuację.

AVAR1 informuje, czy w sprawdzanej sytuacji, sędzia główny podjął słuszną decyzję, czy też nie.

AVAR2 zajmuje się tylko sprawdzaniem sytuacji, w których potencjalnie mógł zaistnieć spalony. Następnie sytuację przekazuje sędziemu VAR.

AVAR3 ma zapewniać dobrą komunikację pomiędzy sędzią VAR a AVAR2. Do jego zadań należy również sprawdzanie przekazu w telewizji.

2. Sędziowie VAR będą podejmować decyzję z centralizowanego miejsca jakim jest Moskwa.

Pokój sędziów VAR znajduje się w Międzynarodowym Centrum Transmisji w Moskwie. Jest on doskonale przystosowany do pracy arbitrów. Sędzia główny i sędzia VAR będą komunikować  się ze sobą dzięki zaawansowanemu systemowi radiowego, który  wykorzystuje światłowody.3. Sędziowie VAR mają dostęp do wszystkich kamer obecnych na stadionie

Podczas meczów dostępne będą 33 kamery. Osiem z nich jest super slow-motion, cztery to kamery ultra slow-motion, a pozostałe są wysokiej rozdzielczości. Dwie, dodatkowe kamery są dedykowane ocenie spalonego. Dostępne są one tylko dla sędziów VAR.

4. Sędziowie VAR nie podejmują żadnych decyzji. Wspierają oni tylko ocenę sędziego głównego, który musi podjąć ostateczną decyzję

Sędziowie VAR pomagają sędziemu głównemu w 4 przypadkach:
1) Po zdobyciu bramki, gdy należy sprawdzić, czy nie zaistniało jakieś przewinienie, które niepozwala na uznanie bramki
2) Gdy arbiter nie odgwiżdże rzutu karnego
3) Gdy sędzia musi pokazać bezpośrednią czerwoną kartkę
4) Gdy nastąpi błędna identyfikacja zawodnika (przy karze indywidualnej)

5. Kibice zostaną poinformowani, gdy nastąpi proces wideoweryfikacji VAR

FIFA opracowała specjalny system informacji, dzięki któremu zarówno widzowie na stadionie jak i przed telewizorami będą wiedzieć, że trwa wideoweryfikacja, a także czego ona dotyczy. Spiker będzie musiał poinformować widzów o trwającym procesie wideoweryfikacji. Dodatkowo na telebimach będą wyświetlane specjalne komunikaty. Po zakończonej analizie i podjęciu ostatecznej decyzji, widzowie na stadionie obejrzą powtórki, które widział sędzia główny.

6. Czerwona kartka może być pokazana nawet po wznowieniu gry

Jeżeli sędziowie nie zauważą gwałtownego, agresywnego zachowania, oplucia, czy pokazania gestu zasługującego na wykluczenie, to nie ma limitu czasu, w którym VAR może poinformować o tym sędziego. W związku z tym, czerwona kartka może być pokazana po kilku, kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu minutach od momentu przewinienia. Warto dodać, że chodzi tutaj tylko o bezpośrednią czerwoną kartkę.1

Łukasz Rogowski


Leave a Reply