No products in the cart.

Blog sędziowski

Częstochowscy sędziowie będą protestować?

Kolejna grupa sędziów szczebla okręgowego bierze pod uwagę akcję protestacyjną. Tym razem arbitrzy z Częstochowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej masowo zgłosili urlopowanie na najbliższy weekend oraz wystosowali oświadczenie.KS CzOZPN

"Większość Sędziów Okręgowego Kolegium w Częstochowie wyrażając swoje niezadowolenie z obowiązujących ryczałtów za prowadzenie zawodów piłkarskich postanowiła się „urlopować” w dniach 25 i 26.08.2018 roku od prowadzenia zawodów piłkarskich. Powodem zaistniałej sytuacji jest zwrócenie uwagi na fakt, iż obowiązujące ryczałty za przeprowadzone zawody są najniższymi w kraju (przykładowo sędzia A–klasy 130 zł brutto, w okręgu Mazowieckim sędzia A–klasy 190 zł brutto). Temat był poruszany na zebraniu plenarnym sędziów 28.11.2017 w Częstochowie, gdzie zwracano uwagę na najniższe kwoty ryczałtów w kraju, malejącą liczbę czynnych sędziów piłki nożnej w okręgu częstochowskim. Został poruszony temat „zryczałtowanych kosztów dojazdu” na miejsce zawodów piłkarskich, co w opinii kolegów całkowicie rozmija się z ponoszonymi kosztami przybycia na zawody sportowe. Nieoficjalnie wiadomo, że sprawa ujednolicenia ryczałtów za mecze piłki nożnej miała być poruszana na zebraniu Zarządu PZPN w Kwietniu i Maju 2018 roku, ale informacji o decyzjach w tej kwestii nie wydano do dnia dzisiejszego. Coraz większa liczba sędziów uważa, że są traktowani bez szacunku bo nasza praca nie należy do najłatwiejszych."

Kolegium Sędziów CzOZPN
Kolegium Sędziów CzOZPN

Źródło: astar.czest.plWg naszych informacji już 100% sędziów zgłosiło urlopy na 25-26 sierpnia, co może doprowadzić do paraliżu rozgrywek. OZPN w Częstochowie już wystosował stosowny komunikat o możliwości przełożenia zawodów oraz prowadzeniu meczów przez sędziów klubowych/ przygodnych.

Nad problemem rozbieżności ekwiwalentów sędziowskich pochyliło się już KS PZPN i wg nieoficjalnych informacji nowe ujednolicone stawki dla rozgrywek seniorskich w całej Polsce mają obowiązywać od początku 2019 r.

W tej chwili ekwiwalenty sędziów w poszczególnych województwach prezentują się TAK [KLIKNIJ]0

Daniel Walczak


Leave a Reply