No products in the cart.

Blog sędziowski

Kurs sędziowski Pomorski ZPN – zima 2019

 • Kolegium Sędziów Pomorskiego Związku Piłki Nożnej informuje o trwającym naborze kandydatów na sędziów piłki nożnej. Kurs rozpocznie się 12 stycznia 2019 r. Na zgłoszenia czekamy do 28.12.2018 r.

  Zgłoszenie powinno zawierać wypełnione formularze:
  1) Ankietę kandydata (załącznik nr 1) -  POBIERZ
  2) Oświadczenie kandydata o niekaralności (załącznik nr 2) -  POBIERZ
  3) Zgodę opiekunów prawnych w przypadku osób, które nie ukończyły 18-go roku życia.
  4) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania.
  5) Dokument (kserokopia) określający poziom wykształcenia - minimum średnie. W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument (świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w szkole kończącej się maturą itp.)

  Zasady przyjęcia kandydatów na sędziów do Kolegium Sędziów w Gdańsku:
  Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
  - wiek: minimum 16 lat,
  - posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły ponad gimnazjalnej,
  - posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
  - odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
  - opłata za kurs 250 zł (płatne po pierwszych zajęciach)

  Dokumenty należy składać w sekretariacie Pomorskiego Związku Piłki Nożnej (Gdańsk, ul. Uczniowska 22). Planowane są cztery lokalizacje kursów: Gdynia, Kościerzyna, Miastko lub Człuchów, Słupsk. W razie pytań proszę pisać na adres biuroks@pomorski-zpn.pl lub dzwonić 697-038-209.1

Michał Górka


Leave a Reply