Pytanie 1/10
Pytanie #283
Widząc, że zaistniał spalony sędzia asystent musi:

  • A. sygnalizować go prawą ręką
  • B. po przerwaniu gry przez sędziego, sygnalizować miejsce wznowienia gry
  • C. kontynuować sygnalizację chorągiewką aż do momentu uwzględnienia jej przez sędziego (chyba że wcześniej zostanie zakończona dana część gry).