Pytanie 1/30
Pytanie #610
W odniesieniu do procedur rzutów z punktu karnego, Przepisy Gry stanowią, że „jedynie ci zawodnicy, którzy są na polu gry w chwili zakończenia zawodów, mogą wziąć udział w wykonywaniu rzutów z punktu karnego”. W związku z tym, czy istnieje możliwość przeprowadzenia wymiany zawodników po rozpoczęciu rzutów z punktu karnego wykonywanych w celu wyłonienia zwycięzcy meczu?