No products in the cart.

Artykuł 16 – Rzut od bramki

Rzut od bramki jest sposobem wznowienia gry.

Rzut od bramki przyznaje się, gdy piłka całym obwodem, ostatnio dotknięta przez zawodnika drużyny atakującej, przekroczyła linię bramkową zarówno po podłożu, jak i w powietrzu, i nie została zdobyta bramka w sposób opisany w Artykule 10.

Bramka może być zdobyta bezpośrednio z rzutu od bramki jedynie na drużynie przeciwnej.

Procedura wykonania

 • Zawodnik drużyny broniącej kopie piłkę ustawioną w dowolnym miejscu pola bramkowego.
 • Zawodnicy drużyny przeciwnej pozostają poza polem karnym aż do momentu prawidłowego wprowadzenia piłki do gry.
 • Wykonawca nie może zagrać piłki po raz drugi, zanim nie dotknęła ona innego zawodnika.
 • Piłka została prawidłowo wprowadzona do gry, gdy zagrano ją bezpośrednio poza pole karne.

Naruszenie Przepisów i sankcje karne

Jeżeli piłka nie została zagrana bezpośrednio poza pole karne:

 • rzut powtarza się.
Rzut od bramki wykonany przez innego zawodnika niż bramkarz

Jeżeli wprowadzona do gry piłka zostanie dotknięta przez wykonawcę po raz drugi (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli wprowadzona do gry piłka zostanie rozmyślnie dotknięta ręką przez wykonawcę rzutu, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut karny, gdy przewinienie popełnione zostało w polu karnym wykonawcy rzutu.
Rzut od bramki wykonany przez bramkarza

Jeżeli wprowadzona do gry piłka zostanie przez bramkarza dotknięta po raz drugi (ale nie rękoma), zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, który ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Jeżeli po wprowadzeniu piłki do gry bramkarz rozmyślnie dotyka ręką piłkę, zanim dotknęła ona innego zawodnika:

 • zarządza się rzut wolny bezpośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione na zewnątrz pola karnego bramkarza - rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).
 • zarządza się rzut wolny pośredni dla drużyny przeciwnej, jeżeli przewinienie zostało popełnione w polu karnym bramkarza - rzut ma być wykonany z miejsca popełnienia przewinienia (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Za każde inne naruszenie przepisów tego Artykułu:

 • rzut powtarza się.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.