No products in the cart.

Artykuł 3- Liczba zawodników

Procedura wymiany

 •  Wymiana może mieć miejsce jedynie podczas przerwy w grze.
 • Sędzia asystent sygnalizuje zamiar jej dokonania.
 • Zawodnik przeznaczony do wymiany otrzymuje od sędziego zgodę na opuszczenie pola gry, o ile – zgodnie z Przepisami Gry – nie znalazł się już poza boiskiem.
 • Sędzia zezwala na wejście zawodnika rezerwowego na pole gry.
 • Przed wejściem zawodnika rezerwowego na pole gry zawodnik wymieniany musi je opuścić.
 • Zawodnik wymieniany nie ma obowiązku opuszczać pola gry na wysokości linii środkowej.
 • Zgoda na dokonanie wymiany może w pewnych okolicznościach zostać cofnięta np. gdy zawodnik rezerwowy nie jest w pełni gotowy do wejścia na pole gry.
 • Zawodnik rezerwowy, który podczas wymiany nie wszedł jeszcze na pole gry, nie może wykonać wrzutu, względnie rzutu z rogu, ponieważ procedura wymiany nie została zachowana.
 • Jeżeli zawodnik przeznaczony do wymiany odmawia opuszczenia boiska, sędzia przerywa procedurę wymiany i nakazuje kontynuowanie gry.
 • Jeżeli wymiana następuje podczas przerwy pomiędzy częściami zawodów lub przed dogrywką, procedura wymiany winna nastąpić przed rozpoczęciem drugiej połowy zawodów, względnie dogrywki. 

Dodatkowe osoby na polu gry

Osoby niepożądane

Każda osoba niewpisana w protokole jako zawodnik, zawodnik rezerwowy lub osoba oficjalnie towarzysząca drużynie, winna być traktowana jako osoba niepożądana – podobnie jak zawodnik wykluczony z gry. Jeżeli osoba niepożądana wejdzie na pole gry:

 • Sędzia musi przerwać grę – jednak nie natychmiast, jeżeli osoba niepożądana nie wpływa na przebieg gry.
 • Sędzia nakazuje usunąć osobę niepożądaną poza pole gry oraz jego bezpośrednie otoczenie.
 • Jeżeli sędzia z tego powodu przerwał grę, zostanie ona wznowiona rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry

Osoby towarzyszące drużynom

Trener i inne osoby towarzyszące, wpisane do protokołu (z wyjątkiem zawodników oraz zawodników rezerwowych), winni być traktowani jako osoby oficjalnie towarzyszące drużynie. Jeżeli osoba oficjalnie towarzysząca drużynie wejdzie na pole gry:

 • Sędzia musi przerwać grę – jednak nie natychmiast, jeżeli osoba ta nie wpływa na przebieg gry, względnie jeżeli istnieje możliwość zastosowania korzyści.
 • Sędzia nakazuje tej osobie opuszczenie pola gry. Jeżeli osoba ta zachowuje się nieodpowiedzialnie, sędzia nakazuje jej opuszczenie pola gry oraz jego bezpośredniego otoczenia .
 • Jeżeli sędzia z tego powodu przerwał grę, zostanie ona wznowiona rzutem sędziowskim w miejscu, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry. Jeżeli gra została przerwana, gdy piłka znajdowała się w polu bramkowym, rzut sędziowski sędzia winien wykonać z linii pola bramkowego, równoległej do linii bramkowej – z miejsca najbliższego temu, gdzie znajdowała się piłka w chwili przerwania gry.

Zawodnik poza polem gry

Jeżeli zawodnik za zgodą sędziego opuścił pole gry w celu poprawy swojego ubioru, wymiany zakrwawionego ubioru, zatamowania krwawiącej rany, otrzymania pomocy po odniesieniu kontuzji, względnie innego powodu i powrócił na pole gry bez jego zgody, to sędzia musi:

 • Przerwać grę – jednak nie natychmiast, jeżeli zawodnik ten nie ma wpływu na przebieg gry, względnie jeżeli istnieje możliwość zastosowania korzyści.
 • Udzielić napomnienia zawodnikowi z powodu jego nieuprawnionego powrotu na pole gry.
 • Nakazać zawodnikowi opuszczenie pola gry, jeżeli zachodzi taka potrzeba (np. w odniesieniu do naruszenia postanowień Artykułu 4).

Jeżeli sędzia przerwał grę, wznawia ją:

 • Rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, gdzie znajdowała się piłka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego), o ile nie doszło do innego naruszenia Przepisów Gry.
 • Zgodnie z Art. 12, w przypadku naruszenia tego artykułu przez tego zawodnika. Jeżeli zawodnik biorący udział w akcji przypadkowo przekroczy linię ograniczającą pole gry, nie narusza Przepisów Gry. Takie opuszczenie pola gry można traktować jako element gry.

Zawodnicy rezerwowi – zawodnicy wymienieni

Jeżeli zawodnik rezerwowy lub zawodnik wymieniony wejdą na pole gry bez zezwolenia sędziego, stosuje się poniższe rozstrzygnięcia:

 • Sędzia przerywa grę – jednak nie natychmiast, jeżeli zawodnik nie ma wpływu na przebieg gry, względnie jeżeli istnieje możliwość zastosowania korzyści.
 • Sędzia udziela napomnienia za niesportowe zachowanie.
 • Zawodnik ten musi opuścić pole gry.

Jeżeli gra została przerwana, sędzia wznawia ją rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej z miejsca, w którym znajdowała się piłka w momencie przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

Bramka zdobyta i dodatkowe osoby na polu gry

Jeżeli po zdobyciu bramki sędzia stwierdzi, że w chwili jej zdobycia na polu gry znajdowała się dodatkowa osoba, to przed uznaniem bramki i wznowieniem gry winien podjąć następujące rozstrzygnięcia:

 • Sędzia nie uznaje bramki, gdy dodatkową osobą jest:
  - osoba niepożądana i miała ona wpływ na przebieg gry,
  - zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, względnie osoba towarzysząca drużynie, która zdobyła bramkę.
 • Sędzia uznaje bramkę, gdy dodatkową osobą jest: - osoba niepożądana, która nie miała wpływu na przebieg gry,
  - zawodnik, zawodnik rezerwowy, zawodnik wymieniony, względnie osoba towarzysząca drużynie, która straciła bramkę.

Minimalna liczba zawodników

Jeżeli regulaminy rozgrywek określają, że wszyscy zawodnicy i zawodnicy rezerwowi muszą zostać zgłoszeni przed rozpoczęciem gry a drużyna rozpoczyna grę z mniejszą liczbą zawodników niż 11, skład drużyny może być uzupełniony do 11 zawodników jedynie zawodnikami, którzy są wpisani do podstawowego składu w protokole z zawodów. Aczkolwiek mecz nie powinien ROZPOCZĄĆ SIĘ, jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu zawodników, to określenie minimalnej liczby zawodników w drużynie, przy której dopuszcza się KONTYNUOWANIE gry, zostawiono do uznania przez związki krajowe. Jakkolwiek w opinii International Board, zawody nie powinny być kontynuowane, jeżeli w jednej z drużyn jest mniej niż siedmiu zawodników. Jeżeli drużyna liczy mniej niż siedmiu zawodników z powodu rozmyślnego opuszczenia pola gry przez jednego lub kilku zawodników, to sędzia nie ma obowiązku przerywać gry natychmiast, stosując korzyść. Podczas najbliższej przerwy w grze sędzia kończy zawody, jeżeli w drużynie nie będzie minimalnej liczby siedmiu zawodników. 

 

 

 

 

 

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 24 listopada 2015.