No products in the cart.

Artykuł 4 – Ubiór zawodników

Podstawowe wyposażenie

Kolory:

  • Jeżeli kolor bluz lub koszulek obu bramkarzy jest taki sam i nie ma możliwości wymiany ich na inne, to sędzia w drodze wyjątku dopuszcza obu bramkarzy do gry

Jeżeli podczas gry zawodnik zgubił but i bezpośrednio po tym zagrał piłkę i/lub oddał strzał zdobywając bramkę, nie dochodzi do złamania Przepisów Gry, gdyż intencją zawodnika nie była gra bez buta, a stracił go on przypadkowo w wyniku akcji.

Bramkarze mogą mieć na sobie spodnie treningowe, jako element podstawowego wyposażenia.

Inne elementy wyposażenia

Zawodnik może mieć na sobie inne wyposażenie o charakterze ochronnym, ale pod warunkiem, że nie jest ono niebezpieczne zarówno dla tego zawodnika, jak i dla innych zawodników. Wszystkie inne elementy ubioru muszą być przez sędziego dokładnie sprawdzone i uznane za bezpieczne.

Nowoczesne przedmioty ochronne takie jak ochraniacze głowy, maski na twarz, ochraniacze kolan i łokci, wykonywane są z odpowiednich miękkich i lekkich materiałów, nie stanowią niebezpieczeństwa i dlatego są dozwolone. Dzięki nowoczesnym technologiom, okulary używane na zawodach są dzisiaj dużo bardziej bezpieczne, zarówno dla zawodnika używającego ich, jak i dla innych zawodników. Sędziowie winni to wyposażenie akceptować, zwłaszcza odniesieniu do zawodników posiadających status juniora. Jeżeli natomiast część ubioru lub wyposażenia zawodnika, która przed zawodami została uznana za bezpieczne, a sędzia w trakcie zawodów stwierdził, że element ten zaczął stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla innych uczestników lub jest używany w sposób niebezpieczny– to jego dalsze używanie jest zabronione. W trakcie meczu niedozwolone jest używanie systemu komunikacji elektronicznej pomiędzy zawodnikami i/lub innymi osobami.

Biżuteria

Noszenie na sobie biżuterii (tj. naszyjniki, łańcuszki, obrączki, pierścionki, bransolety, kolczyki, skórzane lub gumowe opaski itp.) jest niedozwolone. Niedozwolone jest również zakrywanie biżuterii taśmą. Wszelka biżuteria musi być zdjęta. Również sędziom nie zezwala się na noszenie biżuterii (za wyjątkiem zegarka, względnie innego czasomierza).

Sankcje dyscyplinarne

Zawodnicy podlegają sprawdzeniu przed meczem, a zawodnicy rezerwowi przed ich wejściem na pole gry. Jeżeli zostanie stwierdzone, że zawodnik w trakcie gry ma na sobie niewłaściwy ubiór lub biżuterię, sędzia musi podjąć następujące działania:

  • Informuje zawodnika o konieczności usunięcia niedozwolonego wyposażenia.
  • Nakazuje zawodnikowi opuszczenie pola gry w najbliższej przerwie w grze, jeżeli zawodnik nie jest w stanie wykonać polecenia lub nie wykazuje chęci do jego wykonania.
  • Udziela zawodnikowi napomnienia, jeżeli odmawia on wykonania polecenia, względnie gdy ponownie nosić będzie niedozwolony przedmiot.

Jeżeli sędzia przerwał grę w celu udzielenia zawodnikowi napomnienia, wznowi ją drużyna przeciwna rzutem wolnym pośrednim z miejsca, w którym znajdowała się piłka w chwili przerwania gry (patrz Art. 13 – Miejsce wykonania rzutu wolnego).

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Paweł Gądek on 24 listopada 2015.