No products in the cart.

Sędzia Techniczny oraz Rezerwowy Sędzia Asystent

 • Sędzia techniczny może być wyznaczany zgodnie z regulaminami rozgrywek. Jeśli którykolwiek z trzech sędziów nie może kontynuować pełnienia swoich obowiązków, zastępuje go sędzia techniczny, chyba że delegowano rezerwowego sędziego asystenta.
 • Obowiązkiem sędziego technicznego jest pomoc sędziemu przez cały czas.
 • Stosownie do ustaleń organizatora rozgrywek, dokonanych przed ich rozpoczęciem, gdy sędzia nie jest w stanie kontynuować swojej funkcji, sędzia techniczny przejmuje obowiązki sędziego zawodów lub sędziego asystenta nr 1 (jeżeli ten sędzia asystent przejmuje obowiązki sędziego zawodów).
Sędzia techniczny:
 • Pomaga w administracyjnych obowiązkach przed, w trakcie i po zakończonych zawodach w zakresie wymaganym przez sędziego.
 • Jest odpowiedzialny za pomoc w procedurze wymian zawodników podczas zawodów.
 • Sprawdza ubiór (wyposażenie) zawodników rezerwowych przed ich wejściem na pole gry. Jeżeli ich ubiór nie spełnia wymogów Przepisów Gry, informuje o tym sędziego.
 • Kontroluje piłki zapasowe w przypadku, gdy są wymagane. Jeżeli piłka meczowa musi być wymieniona podczas zawodów, dostarcza on inną piłkę na polecenie sędziego, w ten sposób minimalizując stratę czasu.
 • Pomaga sędziemu w kontroli zawodów zgodnie z Przepisami Gry. Nadal jednak tylko sędzia posiada władzę rozstrzygania we wszystkich zdarzeniach związanych z grą.
 • Po zakończonych zawodach musi przedłożyć do odpowiednich władz sprawozdanie informujące o niewłaściwym zachowaniu lub innym incydencie, który wydarzył się poza widocznością sędziego i sędziów asystentów. Sędzia techniczny musi poinformować sędziego i sędziów asystentów o sporządzonym sprawozdaniu.
 • Informuje sędziego o nieodpowiednim zachowaniu osób upoważnionych do przebywania w strefie technicznej.
 • Rezerwowy sędzia asystent może również być wyznaczony zgodnie z regulaminem rozgrywek. Jego jedynym zadaniem – w zależności od sytuacji – jest zastąpienie sędziego asystenta, który nie może kontynuować pełnienia swoich obowiązków, lub zastąpienie sędziego technicznego.

0


Leave a Reply

This article has not been revised since publication.

This post was created by Bart Philly on 1 lutego 2016.